نام : عسل مومدار
وزن : 400g

عسل مومدار

ترکیبات : موم عسل طبیعی با عطر ، رنگ و مزه منطقه کلونی ها

فواید و ویژگی ها:
انرژی زا، افزایش قدرت حافظه، آرامش اعصاب، افزایش قدرت هضم و جذب دستگاه گوارش، افزایش سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماری ها.

اوزان تولیدی : 400 گرم