ارتباط با ماآدرس : ایران – تبریز – شبستر – شهرک صنعتی شندآباد – قطعه ۱۲۲

تلفن : ۴۲-۴۲۴۸۵۵۴۰-۰۴۱

فکس : ۴۲۴۸۵۵۴۳-۰۴۱

info@darianfood.ir

کد پستی ۵۳۸۴۱۵۵۵۷۷


تماس با ما

Bootstrap Image Preview