نام : عسل سفارشی
وزن :  800gr / 400gr

عسل سفارشی

ترکیبات : عسل طبیعی با عطر ، رنگ و مزه منطقه کلونی ها

فواید و ویژگی ها :
انرژی زا، افزایش قدرت حافظه، آرامش اعصاب، افزایش قدرت هضم و جذب دستگاه گوارش، افزایش سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماری ها.

اوزان تولیدی 850 گرم ظرف شیشه / 300 گرم ظرف شیشه