نام :  عسل با موم 
وزن : 300g

عسل با موم

ترکیبات : شهد و موم عسل طبیعی با عطر ، رنگ و مزه منطقه کلونی ها

فواید و ویژگی ها :
انرژی زا، افزایش قدرت حافظه، آرامش اعصاب، افزایش قدرت هضم و جذب دستگاه گوارش، افزایش سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماری ها.

اوزان تولیدی 300 گرم ظرف شیشه